ΠΕΤΡΟΓΟΝΙΑ // η γένεση της πέτρας

Σχεδιασμός λογοτύπου Πετρογονία σε Ελληνική και η Αγγλική εκδοχή

Ζητήθηκε ο σχεδιασμός λογοτύπου, με την ιδιαιτερότητα ότι θα σχεδιαστεί τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική εκδοχή με τον διακριτικό τίτλο “Πετρογονία-Petrogonia”.
Το δημιουργικό του λογοτύπου και στις δύο εκδοχές έχει στηριχθεί στην χαρακτηριστική αρχιτεκτονική των πηλιορείτικων σπιτιών που έχουν μια γεωμετρική δομή, χωρίς ωστόσο να τηρηθούν οι απόλυτες κάθετες γραμμές, ώστε το λογότυπο να παραπέμπει στο ακανόνιστο σχήμα της πρώτης ύλης (φυσικό πέτρωμα) που προκύπτει από την εξόρυξη.

Το κόκκινο χρώμα που επιλέχθηκε, παραπέμπει στο κόκκινο χρώμα του δυναμίτη, o οποίος τοποθετείται μέσα σε ένα στρογγυλό άνοιγμα επάνω στο πέτρωμα, προκειμένου να γίνει η ανατίναξη και η εξόρυξη των πετρωμάτων.

// Το τελικό λογότυπο

// Τα χειρόγραφα προσχέδια για την Αγγλική εκδοχή του λογοτύπου

// Η Ελληνική εκδοχή του λογοτύπου σε θετικό και αρνητικό

// Η Αγγλική εκδοχή του λογοτύπου σε θετικό και αρνητικό

Follow on

Top Button