ΠΕΤΡΟΓΟΝΙΑ // μονόφυλλα έντυπα που αφορούν τις σκεπές

Σχεδιασμός μονόφυλλων δύο όψεων για τις πέντε διαφορετικές κατηγορίες πετρωμάτων

Ζητήθηκε ο σχεδιασμός ενός μονόφυλλου δύο όψεων, το οποίο θα παρουσιάζει αποκλειστικά τις πέντε διαφορετικές κατηγορίες πετρωμάτων, που αφορούν τις σκεπές.
Η χρήση του ήταν για την παρουσίαση και ενημέρωση των υλικών αυτών, στους επισκέπτες μιας κλαδικής έκθεσης στην Γερμανία και η προβολή του θα ήταν πάνω σε stand τριών θέσεων.

Για τον λόγο αυτό, στην Α όψη του μονόφυλλου, επιλέχθηκαν και απομονώθηκαν τρείς ολοκληρωμένες κατασκευές σκεπών από τα συγκεκριμένα υλικά και τοποθετήθηκαν στο κάτω μέρος των μονόφυλλων δημιουργώντας ένα δειγματολόγιο, ενώ το υπόλοιπο περιεχόμενο είναι κοινό, όπως και η Β όψη του, που παρουσιάζει τα πέντε υλικά τοποθετημένα σε εφαρμογές σκεπών.

// Μονόφυλλα με 3 διαφορετικές Α όψεις, της Πετρογονίας

// Κοντινό στην Α όψη των μονόφυλλων

// Κοντινό στην Α & Β όψη των μονόφυλλων

// Α & Β όψη των μονόφυλλων

Follow on

Top Button